Hành vi cố ý gây thương tích cho người khác

Câu hỏi:
Tôi bị người ta đánh gây thương tích trên đầu và mặt, hiện tại tình trạng sức khoẻ không ổn định, tôi phải làm đơn như thế nào để kiện người cố ý gây thương tích cho tôi?

Trả lời:
Điều 104 Bộ luật Hình sự: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

 4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân
Như vậy, tùy vào mức độ tỷ lệ thương tích hoặc tổn hại sức khỏe gây ra cho bạn mà hành vi của người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều luật nói trên hoặc chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn, trật tự công cộng.
Bạn hoàn toàn có thể làm đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi cố ý gây thương tích nói trên và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Các văn bản liên quan:
Nghị định 73/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự