Về tội “Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản”.

Câu hỏi:
Bị cáo có hành vi gian dối, lừa người đi xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện hành vi đưa họ đi lao động xuất khẩu. Người lao động đòi lại tiền đã nộp nhưng không được. Hành vi đó của bị cáo phạm tội gì?

Trả lời

Dùng thủ đoạn gian dối, lừa người khác, làm cho họ tin việc đi xuất khẩu lao động là thật và tin tưởng họ đã nộp tiền. Bị cáo nhận tiền nhưng không thực hiện việc đưa những người lao động ra nước ngoài lao động và cũng không trả lại tiền đã thu. Hành vi đó của bị cáo phạm vào Điều 139 BLHS “Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản”.