Thủ tục tố tụng khi người bị hại vắng mặt tại phiên tòa

Câu hỏi:
Trong một số vụ án mua bán người, khi xét xử người bị hại đang ở nước ngoài hoặc không rõ họ đang ở đâu. Toà án có thể xét xử vắng mặt họ được không?

Trả lời

Người bị hại là người có quyền tham gia tố tụng tại  phiên toà. Tuy nhiên, nếu họ vắng mặt vì lý do chính đáng hoặc đang ở nước ngoài, không rõ địa chỉ hiện ở đâu, thì Toà án vẫn có thể xét xử vắng mặt họ. Sau khi xét xử xong, Toà án phải thực hiện việc niêm yết bản án tại nơi cư trú cuối cùng của người bị hại.