Hỏi về tội mua bán người

Câu hỏi:
Trong một số vụ án về mua bán người xảy ra tại tỉnh Hà Giang, bị cáo có hành vi dùng vũ lực bắt cóc phụ nữ đem sang Trung Quốc bán. Toà án tỉnh Hà Giang chỉ xét xử được về tội mua bán người, còn hành vi dùng vũ lực bắt cóc người thì không xử lý được. Hành vi đó có cấu thành tội bắt cóc người để chiếm đoạt tài sản không?

Trả lời

Trong tội mua bán người, bị cáo có thể dùng các thủ đoạn khác như lừa dối, cưỡng bức, đe doạ dùng bạo lực hoặc dùng vũ lực (bạo lực để cưỡng bức, bắt cóc người nhằm mục đích để bán người bị bắt cóc). Hành vi này chỉ là thủ đoạn để thực hiện hành vi mua bán người. Nếu bị cáo bắt cóc người để nhằm tống tiền (chiếm đoạt tài sản) thì mới phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 134 BLHS). Do đó, Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ xử bị cáo một tội mua bán người là đúng.